protegePROTEGE GX jest zintegrowanym systemem kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz automatyki budynku, posiadającym wiele funkcjonalności, a jednocześnie będącym przyjaznym w obsłudze, łatwym do integracji oraz do rozbudowy. System PROTEGE GX to gwarantowana niezawodność, a potwierdzeniem tego jest udzielana przez producenta 5 letnia gwarancja.

 

Urządzenia systemu PROTEGE GX  produkowane przez ICT Co Ltd i dystrybuowane przez nas - jedynego dystrybutora systemu PROTEGE GX na rynku polskim, objęte są 5 letnią gwarancją.

 

Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie następujących dwóch kryteriów:

1. System PROTEGE GX  zostanie/został zainstalowany zgodnie ze standardem jakości instalacji opisanym w dokumencie STANDARDY INSTALACJI i AUDYTU SYSTEMU PROTEGE GX przez instalatora/ firmę instalacyjną posiadającą certyfikat wydany przez Miwi Urmet Sp. z o.o.  uprawniający do instalacji systemu PROTEGE GX.

2. Wymagane jest przeprowadzenie audtu systemu PROTEGE GX na zgodność ze STANDARDAMI INSTALACJI i AUDYTU SYSTEMU PROTEGE GX zakończone pozytywnym wynikiem. Audyt musi być przeprowadzony przez uprawnioną do tego osobę wskazaną przez dystrybutora systemu PROTEGE GX – Miwi Urmet Sp. z o.o.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące zarówno systemu PROTEGE GX jak i gwarancji uzyskacie Państwo w Dziale Kontroli Dostępu:  http://www.miwiurmet.pl/kontakt-kontrola-dostepu.html