Dział Systemów Domofonowych i Videodomofonowych

domofony@miwiurmet.pl

telefon: +48 42 616 10 91

 

Kierownik Działu:
Sławomir Pecyna

slawomir.pecyna@miwiurmet.pl

telefon: +48 42 616 21 07

 

Wsparcie techniczne:

Rafał Adamczyk

rafal.adamczyk@miwiurmet.pl

telefon: +48 42 616 21 37

 

Handlowcy:

Radosław Majewski

radoslaw.majewski@miwiurmet.pl

telefon: +48 605 353 482

 

 

 

Z-ca Kierownika:
Jarosław Duniec

jaroslaw.duniec@miwiurmet.pl

telefon: +48 42 616 21 04

 

 

Jerzy Lechelt

jerzy.lechelt@miwiurmet.pl

telefon: +48 42 616 21 23

 

 

Marcin Rokita     

marcin.rokita@miwiurmet.pl      

telefon: +48 722 389 532